Jak zprovoznit Microsoft SQL Server s Full-Text Search v Dockeru


Microsoft SQL Server je jedním z nejpopulárnějších relačních databázových systémů na světě. Pokud pracujete s aplikacemi, které vyžadují pokročilé vyhledávání v textových datech, může být komponenta Full-Text Search (FTS) velmi užitečná. V tomto článku vám ukážeme, jak vytvořit a používat Docker kontejner s Microsoft SQL Serverem a FTS pomocí Docker Compose.

Předpoklady

Předtím než začnete, ujistěte se, že máte nainstalovaný Docker a Docker Compose na svém systému. Pokud je nemáte nainstalované, můžete je stáhnout a nainstalovat z oficiálních stránek Dockeru.

Krok 1: Vytvoření Dockerfile pro SQL Server s FTS

Prvním krokem je vytvoření Docker obrazu, který zahrnuje SQL Server s FTS. Vytvořte si Dockerfile s následujícím obsahem:

FROM ubuntu:20.04

RUN export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive && \
  apt update && \
  apt install -yq software-properties-common wget

RUN wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | apt-key add -
RUN add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/mssql-server-2022.list)"

RUN apt update

# Install SQL Server from apt
RUN apt install -yq mssql-server

# Install optional packages
RUN apt install -yq mssql-server-fts

RUN apt update -y && \
  apt upgrade -y && \
  apt dist-upgrade -y && \
  apt autoremove -y

# Run SQL Server process
CMD /opt/mssql/bin/sqlservr

UPDATE

Tento Dockerfile použije oficiální obraz SQL Serveru a nainstaluje do něj Full-Text Search komponentu.

FROM mcr.microsoft.com/mssql/server

RUN apt-get update && \
  apt-get install -y mssql-server-fts

Krok 2: Vytvoření Docker Compose souboru

Vytvořte soubor s názvem docker-compose.yml, který bude obsahovat definici vaší aplikace včetně SQL Serveru. Zde je obsah tohoto souboru:

version: "3.8"

services:
 sqlserver:
  build: .
  restart: always
  container_name: mssql
  environment:
   - ACCEPT_EULA=Y
   - SA_PASSWORD=MY_SA_PASSWORD
   - MSSQL_PID=Developer
  volumes:
   - mssql_volume:/var/opt/mssql/
  ports:
   - 1433:1433

volumes:
 mssql_volume:

Tento Docker Compose file definuje službu sqlserver, která použije vlastní Docker image vytvořený z předchozího Dockerfile. Nastavuje prostředí pro SQL Server, mapuje port 1433 z kontejneru do hostitelského systému a vytváří síťovou síť pro kontejnery.

Krok 3: Sestavení a spuštění kontejneru

Nyní můžete sestavit a spustit kontejnery pomocí Docker Compose. Přejděte do adresáře, kde máte uložený soubor docker-compose.yml, a spusťte následující příkazy:

docker-compose build
docker-compose up -d

Prvním příkazem docker-compose build se sestaví Docker obraz z Dockerfile. Druhý příkaz docker-compose up -d spustí všechny služby definované v souboru docker-compose.yml.

Krok 4: Používání SQL Serveru s Full-Text Search

Vaše SQL Server služba s Full-Text Search nyní běží v kontejneru. Můžete se k němu připojit pomocí SQL Server Management Studio nebo jiného nástroje a začít používat Full-Text Search pro vyhledávání textových dat ve vašich aplikacích.

Tímto způsobem lze snadno vytvořit a spravovat SQL Server s Full-Text Search pomocí Docker Compose, což usnadní správu vašich kontejnerů a zajistí, že můžete rychle a efektivně provádět pokročilé vyhledávání ve vaší aplikaci.


Poznámka

Jedná se o vývojářskou instanci s licencí „Developer“. Tento setup není určen pro serverová/produkční řešení viz licenční politika společnosti Microsoft.

Leave a Reply