Typy DNS záznamů


DNS (Domain Name System) je klíčovým prvkem internetu, který překládá lidsky čitelné doménové názvy na IP adresy, které jsou používány pro identifikaci zařízení na síti. Existuje několik různých typů DNS záznamů, z nichž každý má svou specifickou funkci.

A (Address) Záznamy:

 • Popis: Mapuje doménová jména na IPv4 adresy.
 • Příklad:
 example.com.  IN  A  192.168.1.1

AAAA (IPv6 Address) Záznamy:

 • Popis: Mapuje doménová jména na IPv6 adresy.
 • Příklad:
 example.com.  IN  AAAA  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

CNAME (Canonical Name) Záznamy:

 • Popis: Vytváří alias pro existující doménové jméno.
 • Příklad:
 www    IN  CNAME  example.com.

MX (Mail Exchange) Záznamy:

 • Popis: Určuje servery odpovědné za příjem e-mailů pro danou doménu.
 • Příklad:
 example.com.  IN  MX  10  mailserver.example.com.

TXT (Text) Záznamy:

 • Popis: Ukládá textové informace spojené s doménou, např. DKIM klíče, SPF záznamy.
 • Příklad:
 example.com.  IN  TXT  "v=spf1 mx -all"

NS (Name Server) Záznamy:

 • Popis: Určuje authoritative nameservery pro doménu.
 • Příklad:
 example.com.  IN  NS  ns1.nameserver.com.
 example.com.  IN  NS  ns2.nameserver.com.

PTR (Pointer) Záznamy:

 • Popis: Slouží k reverznímu mapování IP adres na doménová jména.

SOA (Start of Authority) Záznamy:

 • Popis: Obsahuje informace o authoritative nameserverech, časy obnovení a expirace dat.
 • Příklad:
 example.com.  IN  SOA  ns1.nameserver.com. admin.example.com. (
               2023010101 ; Serial
               7200    ; Refresh (2 hours)
               3600    ; Retry (1 hour)
               1209600  ; Expire (2 weeks)
               86400   ; Minimum TTL (1 day)
             )

SRV (Service) Záznamy:

 • Popis: Definuje umístění služby v síti pro různé protokoly.
 • Příklad:
 _service._tcp.example.com.  IN  SRV  10 5 8080 server.example.com.

DNSKEY (DNS Key) Záznamy:

 • Popis: Obsahuje klíče používané pro DNSSEC (DNS Security Extensions).

DS (Delegation Signer) Záznamy:

 • Popis: Obsahuje informace pro ověření DNSSEC klíče nadřazené domény.

NSEC (Next Secure) Záznamy:

 • Popis: Používá se v DNSSEC pro identifikaci oblastí bez záznamů.

NSEC3 (Next Secure version 3) Záznamy:

 • Popis: Podobné NSEC, ale s větší bezpečnostní úrovní.

TLSA (TLS Authentication) Záznamy:

 • Popis: Poskytuje informace pro ověření certifikátů v TLS.

HINFO (Host Information) Záznamy:

 • Popis: Obsahuje informace o hardwarovém a softwarovém vybavení hosta.

Toto je pouze přehled některých základních typů DNS záznamů. V průběhu času a s rozvojem internetových technologií mohou vznikat nové typy záznamů nebo se mohou objevovat specializované záznamy pro konkrétní účely.

Leave a Reply