Linuxová adresářová struktura


Linux, stejně jako většina Unixových a Unixových operačních systémů, používá standardní adresářovou strukturu, která je definována Filesystem Hierarchy Standardem (FHS). Tento standard určuje hlavní adresáře a jejich obsah, aby bylo možné zajistit kompatibilitu mezi různými distribucemi Linuxu. Zde je přehled nejdůležitějších adresářů a jejich funkcí:

 1. / (Kořenový adresář): Kořenový adresář je základním adresářem v Linuxu, ve kterém jsou uloženy všechny ostatní soubory a adresáře. Vše v Linuxovém souborovém systému začíná od tohoto adresáře.
 2. /bin: Obsahuje základní spustitelné soubory (binární soubory) potřebné pro zahájení a běh systému, jako jsou bash, ls, cp a další.
 3. /boot: Obsahuje soubory potřebné pro spuštění systému, včetně Linuxového jádra, initrd, GRUB a další.
 4. /dev: Tento adresář obsahuje soubory zařízení, které reprezentují hardware, jako jsou pevné disky, USB zařízení a další.
 5. /etc: Obsahuje konfigurační soubory systému, které jsou globální pro všechny uživatele. Zde se nachází například soubory konfigurace síťových služeb, systémové inicializační skripty a další.
 6. /home: Domovské adresáře uživatelů. Každý uživatel obvykle má v /home svůj vlastní adresář, který je pojmenován jeho uživatelským jménem.
 7. /lib: Obsahuje sdílené knihovny potřebné pro spuštění systémových programů uložených v /bin a /sbin.
 8. /media: Místo pro připojení odnímatelných médií, jako jsou USB disky, CD-ROMy atd.
 9. /mnt: Slouží k dočasnému připojení souborových systémů, například při opravách nebo údržbě.
 10. /opt: Tento adresář je určen pro instalaci volitelného softwaru (často software třetích stran).
 11. /proc: Virtuální souborový systém poskytující informace o systémových procesech a parametrech jádra. Není uložen na disku, ale je vytvářen jádrem.
 12. /root: Domovský adresář superuživatele (root).
 13. /sbin: Obsahuje systémové binární soubory určené pro administraci systému, jako jsou fdisk, sysctl, iptables a další.
 14. /tmp: Pro dočasné soubory, které mohou být vytvořeny uživateli i systémovými procesy.
 15. /usr: Sekundární hierarchie pro uživatelská data; obsahuje většinu uživatelských programů a knihoven, dokumentaci, atd.
 16. /var: Obsahuje proměnná data, jako jsou logy, databáze, webové stránky atd.

Tato struktura je klíčová pro porozumění způsobu, jakým jsou v Linuxu organizovány soubory a adresáře. Díky tomuto uspořádání mohou být systémy spravovány efektivně a konzistentně napříč různými distribucemi.

Leave a Reply