Instalace Dockeru na Windows server 2019


Pro instalaci Dockeru na Windows Server 2019 můžete postupovat podle následujících kroků. V tomto návodu předpokládám, že pracujete s grafickým uživatelským rozhraním (GUI) Windows Server 2019.

Krok 1: Zkontrolujte systémové požadavky

  • Ověřte, že máte Windows Server 2019 nainstalován a aktualizovaný.
  • Docker pro Windows vyžaduje Windows Server 2019 s Desktop Experience. Server Core není podporován.

Krok 2: Aktualizujte systém

Před instalací Dockeru je vždy dobré aktualizovat váš systém na nejnovější verzi.

Krok 3: Připravte systém pro kontejnery

Otevřete PowerShell jako správce a spusťte následující příkazy:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName containers -All

Krok 4: Nainstalujte Docker

  1. Otevřete PowerShell jako správce.
  2. Spusťte následující příkazy:
Install-Module -Name DockerMsftProvider -Force -SkipPublisherCheck
Install-Package -Name docker -ProviderName DockerMsftProvider -Force
Restart-Computer -Force

Krok 5: Ověřte instalaci

Po restartování počítače otevřete PowerShell a spusťte následující příkaz k ověření, že instalace proběhla úspěšně:

docker --version

Krok 6: Konfigurace pro Windows Containery

  1. Otevřete správce kontejnerů (Container Manager) z nabídky Start.
  2. Ujistěte se, že jsou povoleny kontejnery na vašem serveru.

Krok 7: Stažení obrazu a spuštění prvního kontejneru

  1. Otevřete PowerShell a stáhněte oficiální Docker obraz „hello-world“ pomocí příkazu:
docker pull hello-world
  1. Po úspěšném stažení spusťte kontejner:
docker run hello-world

Tím byste měli mít Docker úspěšně nainstalovaný a běžící na vašem Windows Server 2019. Pamatujte, že některé pokročilé konfigurace mohou vyžadovat dodatečné kroky podle vašich potřeb. Doporučuji také sledovat oficiální dokumentaci Dockeru pro nejnovější informace.

Leave a Reply