Základy: Jak pracovat s Dockerem


Docker se stal nedílnou součástí moderního vývoje softwaru, umožňující snadnou izolaci, sdílení a spuštění aplikací v kontejnerech. V tomto průvodci se podíváme na kroky, které vám pomohou efektivně pracovat s Dockerem a využít jeho potenciál naplno.

1. Instalace Dockeru

Prvním krokem je nainstalovat Docker na váš počítač. Pro různé operační systémy jsou k dispozici různé instalátory. Návod na instalaci najdete na oficiálních stránkách Dockeru.

2. Základní příkazy

Spuštění kontejneru:

docker run <název-obrazu>

Seznam běžících kontejnerů:

docker ps

Seznam všech kontejnerů:

docker ps -a

Zastavení kontejneru:

docker stop <název-či-id-kontejneru>

3. Práce s obrazy

Stahování obrazu z Docker Hubu:

docker pull <název-obrazu>

Vytvoření vlastního obrazu ze souboru Dockerfile:

docker build -t <název-obrazu> <cesta-k-Dockerfile>

4. Práce s kontejnery

Spuštění kontejneru v interaktivním režimu:

docker run -it <název-obrazu>

Připojení k běžícímu kontejneru:

docker exec -it <název-či-id-kontejneru> /bin/bash

Mapování portů mezi hostem a kontejnerem:

docker run -p <port-host>:<port-kontejneru> <název-obrazu>

5. Práce s daty v kontejnerech

Vytvoření a použití datového kontejneru pro trvalá data:

docker create -v /data --name data-container <název-obrazu>
docker run --volumes-from data-container <další-příkazy>

6. Síťování v Dockeru

Vytvoření vlastní sítě:

docker network create <název-sítě>

Přiřazení kontejneru k vlastní síti:

docker run --network <název-sítě> <název-obrazu>

7. Správa Docker Compose

Docker Compose umožňuje definovat a spouštět multi-kontejnerové aplikace. Vytvořte soubor docker-compose.yml s definicí vašich služeb a spusťte je pomocí:

docker-compose up -d

Tento průvodce by vás měl dostatečně vybavit k práci s Dockerem. Nezapomeňte prozkoumat oficiální dokumentaci pro podrobnější informace o pokročilých funkcích a možnostech Dockeru.

Leave a Reply